Ärende

Ärende om modell för lokalförsörjningsplan för kultur och fritid 2017