Ärende

12. Avtal mellan KTN och DUAB om Medborgarskapsceremoni 2017- 2019