Ärende

Ärende om konstnärlig gestaltning på allmän plats vid Juvelen