Ärende

Ärende om riktlinjer för uthyrning och upplåtelse av Bibliotek Uppsalas lokaler