Ärende

Ärende om samråd om förslag till ny översiktsplan för Uppsala kommun

Det här är ett beslutsunderlag.