Ärende

Ärende om Översyn av kulturnämndens stöd till barns och ungas fria tid

Det här är ett beslutsunderlag.