Möteshandlingar

Kulturnämnden 19 november 2015

Kallelse och protokoll

Öppna alla

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet. Protokollet är inte publicerat på uppsala.se eftersom det kan innehålla personuppgifter. Kontakta oss om du vill begära ut det justerade protokollet.

E-post: kulturnamnden@uppsala.se

Ärenden

Öppna alla