Remiss

Remiss angående tillstånd från gällande reservatsföreskrifter för Hågadalen Nåsten fastigheten Gottsunda 11-10