Remiss

Remiss angående dispens och tillstånd från naturreservatsföreskrifterna för Hågadalen Nåsten på fastigheten Gottsunda 11-9, Uppsala kommun