Ärende

Ärende om temporär offentlig gestaltning med anledning av Vesaliusjubileet