Ärende

Ärende om donation till Uppsala konstmuseum från Stiftelsen Harald Marksons och Marta Wennersten-Marksons fond