Ärende

Ärende om rapport om fördelning av statliga medel för kultur inom det finska förvaltningsområdet 2014