Ärende

Ärende om Rapport om den nya kulturnämndens ansvarsområde och den nya kulturförvaltningens organisaton