Ärende

Ärende om ansvarsfrågan och samordning av kulturhus och kulturcentra