Protokoll

Protokoll, kulturnämnden 19 september 2013