Yttrande

13. Detaljplan för kvarteret Sagan m.fl. (f.d. Vattentornsparken)