Ärende

14. Hyresavtal för Fritidsbank med AB UTK-hallen