Ärende

9. Uppföljning per augusti 2017, verksamhet, ekonomi och intern kontroll