Motion

09. Motion av Markus Lagerquist (M) om ett kommunalt idrottslyft för alla