Ärende

15. Reviderad verksamhetsplan 2017 för idrotts- och fritidsnämnden