Ärende

11. Hyresavtal med IFU Arena AB för skolverksamhet