Yttrande

12. Remiss om Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder