Ärende

07. Uppföljning per augusti 2016, verksamhet och ekonomi