Yttrande

9. Förslag till ny nämndorganisation för Uppsala kommun