Ärende

12. Preliminär hyresoffert avseende nya Tiundaskolan