Ärende

10. Ändrad inriktning i bidragsbudgeten för 2016