Ärende

12a. Justering av tidigare val till nämndens arbetsutskott 2015