Yttrande

3.08 Detaljplan Östra Sala Backe etapp 2 Uppsala kommun