Yttrande

3.03 Samråd om förslag till ny översiktsplan och innerstadsstrategi