Ärende

6. Verksamhetsuppföljning och ekonomisk uppföljning augusti samt prognos 2019