Ärende

9. Svar på motion av Simon Alm (SD) om sänkta parkeringsavgifter