Ärende

7. Beslut om taxor för cykelparkeringshuset vid Resecentrum