Ärende

6. Delegations- och arbetsordning för gatu- och samhällsmiljönämnden 2019-2022