Yttrande

2. Yttrande över handlingsplan Gottsunda/Valsätra