Ärende

3 Svar på skrivelse från liberalerna - Bänkar vid serviceboenden