Ärende

5 Svar på skrivelse från Liberalerna om inrättande av upphandlingsutskott