Yttrande

Yttrande över detaljplan för Södra Gunsta etapp 2