Ärende

1. Avgift vid upplåtelse av offentlig plats för streetfood