Yttrande

Uppföljning per augusti 2017, verksamhet, ekonomi och intern kontroll