Ärende

5. Nominering av representant i styrelsen Svenska cykelstäder