Yttrande

4. Detaljplan för Nytt kraftvärmeverk i Boländerna