Yttrande

07. Yttrande över remiss Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder