Yttrande

15 Yttrande över remiss: Förslag till ny nämndorganisation i Uppsala kommun