Ärende

1. Månadsuppföljning ekonomi per september 2016