Ärende

1. Månadsuppföljning ekonomi per oktober 2016