Motion

8 Motion om konsekvensanalys innan borttagande parkeringsplatser