Ärende

01. Månadsuppföljning ekonomi per november 2016