Yttrande

9. Yttrande över detaljplan för kvarteret Frigg