Yttrande

10. Yttrande över detaljplan för Kvarngärdet 60:1 med flera