Yttrande

Yttrande över remiss om bygglov för studentbostäder på båt